Behandeling en Kwaliteit

Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.

Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico's van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de behandelkosten
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheid brochure op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

De informatie over uw gebit en de historie van de

behandelingen blijft te allen tijde beschikbaar. Op

uw schriftelijke verzoek kunnen we uw gegevens

ook doorsturen naar een andere behandelaar.

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie.

Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling

hoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

-   Geregistreerd bij het KRT, Kwalitieitsregister Tandartsen. 

-   Lidmaatschap KNMT, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevorderding Tandheelkunde.

-   Lidmaatschap Vereniging tegen Kwakzalverij.

-   Lezen vakliteratuur.

-   Volgen van veel bij- en nascholing.

-   Kennistoetsen maken.

-   Bijwonen intercollegiaal overleg.

-   Bijwonen Themaprojecten.

-   Bijwonen Studiegroepen.

-   Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen en gedragsregelspraktijkwijzers.

-   Bezoeken klinische avonden.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Heeft u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn?

Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Klachten en gegevens

Doe uw mond open

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. U kunt dan gezamenlijk met ons zoeken naar een geschikte oplossing.

Klachtenregeling loopt via het KNMT.


Gegevens:

Praktijk:

  • KVK: 34348902
  • AGB: 12001340


Tandarts Mw. M de Graaf:

  • BIG: 39021179702
  • AGB: 12060112